Režim tréninků od 1.9.2021

Vnitřní sportoviště jako tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, či tréninková zařízení a taneční studia, posilovny a fitness můžou mít otevřeno za následujících pravidel:

Účast na tréninku je možná pouze v těchto případech :

-max. počtu účastníků na 20 osob. 
- absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
- absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
- absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
- absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod.,
- mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
- mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
- u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Šatny, převlíkárny a ostatní vnitřní prostory je možné používat.

Roušky a dezinfekce :
- Nošení roušek během tréninku není  nařízením vlády pro cvičící nijak dotčeno a trénujeme tedy bez roušek.
- V prostorech mimo tělocvičnu požadujeme striktní nošení roušek (děti si je mohou odložit až v tělocvičně).
- Rodičům nebude přístup do tělocvičny umožněn. 

Jiné :
- Zároveň prosíme o ohleduplnost a v případě respiračního onemocnění zůstaňte raději doma.
- Žádné další omezení pro kurzy neplatí. Všechny lekce probíhají dle rozvrhu. Těšíme se na Vás!

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Milan, Radka a Pavel
#brantesechytre a #chrantesechytre :)