Krav maga děti

Koncept Krav Junior je přímo přizpůsoben potřebám dětí a je tak velice užitečným a účiným nástrojem pro zvýšení jejich bezpečnosti.

Co tréninky dětem přinesou? 

- přípravu na krizové situace, zejména na jejich včasné rozpoznání a PREVENCi

Učíme děti hlavně této dovednosti, aby si uvědomily, že stejně jako čištění zubů, mytí rukou nebo poutání se v autě je stejně důležité, jako je dívat se kolem sebe a naučit se předvídat. Tím se zvyšuje jejich bezpečnost, protože dokáží rychleji reagovat na krizové situace a vyhnout se jim.

- Dovednosti řešit problémy se svými vrstevníky, ale i vážnější typy ohrOžení ze strany dospělých

Naše tréninky jsou vedené tou nejpřirozenější formou pro děti, a to hrou. Děti se pohybují v bezpečném prostředí tělecvičny, hřiště, parku s instruktory a učí se, jak reagovat a ochránit se v nejrůznějších situacích a prostředích díky modelovým příkladům.

- zlepšení fyzické zdatnosti a POHYBové dovednosti

Snažíme se v dětech probudit lásku k jakémukoli pohybu a to zábavnou formou – hrou. Tyto pohybové hry jsou v souladu s konceptem Krav Maga, zvyšuje se postřeh, rychlost , obratnost a i spolupráce jeden s druhým, se skupinou.
U nejmladších dětí je náplní řada her, které pomahají s koordinací, rozvíjí motoriku, celkovou pohyblivost. Při hře získávají také fyzickou zdatnost a protože je tento způsob učení pro děti zábavný, pohyb se stává přirozeností a užívají si to. Se vzrůstajícím věkem je her méně a více se soustředíme na sebeobranné techniky a principy. Teenagers se již učí složitějším technikám.

- posílení seběvědomí v návaznosti na viditelné Úspěchy a pokroky během každého tréninku

Zdravé sebevědomí se postupně získává během jednotlivých tréninků, učíme se pracovat s emocemi, sebeovládáním, zvyšování koncentrace a sebekázní. Děti mají zároveň možnost se účastnit každoročního testování svých schopností a technických dovednosti a získat tak technický stupeň odpovídající jejich věkové skupině a dovednostem.

- zvládání emocí, zlepšení koncentrace, komunikační dovednosti a v neposlEdní řadě sebekázni 

Během našich tréninků si přirozeně tvoříme velice příjemné vazby – kamarádství i s rodiči dětí. Zaměřujeme se na zvýšení dětského sebevědomí, jejich komunikaci s nimi, s námi, mezi ostatními. Dotváříme jejich osobnost, dáváme jim prostor říci svůj názor. Ať mají radost ze života a mohou si jej užívat naplno podle svých přání, s maximálním bezpečím.

Stávají se z nás parťáci a kamarádi
a to nejen v čase tréninků, kde si tvoříme velice příjemné vazby, ale i při společných akcích, které pořádáme i pro všechny členy rodiny. 

Umíme aktivní a zábavnou formou rozvíjet dětské sebevědomí, lásku k pohybu a určitou dávku zodpovědnosti ke svému jednání.

Vytvářet přátelské rovnocenné vazby napříč věkovým generacím a společně si užívat radost ze života.

Jaké věkové kategorie dětí trénujeme?

Tréninky jsou skupinové s individuálním přístupem a jsou určené pro všechny - dívky i chlapce. 
Věkové hranice jsou orientační, závisí na mentální a fyzické vyspělosti dítěte.
Od 15 let po domluvě s rodiči je možné trénovat v třídách pro dospělé.

5-7 děti (předškolní děti a 1. stupeň ZŠ)
7-10 mladí (1. stupeň ZŠ)
10-13 junioři (2. stupeň ZŠ)
13-17 teenagers (2. stupeň ZŠ a starší)

Nabízíme také možnost soukromých lekcí ať už pro jednotlivce či menší skupiny dětí a mladistvých.

Co je na trénink potřeba?

běžné oblečení na cvičení, boty do tělocvičny a pití. 
U teenagerů je po cca po 3 týdnech nutné pořídit suspenzor a chránič zubů.

Chcete začít trénovat?

Přijďte se podívat na jakýkoli trénink, nebo nám napište.

Liberec
Turnov
Semily
Další lokality