Nedílnou součástí sytému Krav Maga je také trénink dětí a mladistvých, pro které je tato výuka velice užitečným nástrojem ke zvýšení bezpečnosti. Krav Junior je přizpůsoben potřebám dětí a juniorů, aby byl zábavný a zároveň přínosný jak pro malé děti, tak pro dospívající.

Co tréninky dětem přinesou?

Přípravu na krizové situace, zejména na jejich včasné rozpoznání a prevenci.
Dovednost řešit problémy se svými vrstevníky (např. problém šikany), ale i vážnější typy ohrožení ze strany dospělých.
Zvýšení fyzické zdatnosti, ohebnosti, akci a zábavu.
Zvednutí sebevědomí v návaznosti na viditelné úspěchy a pokroky během každého tréninku.
Zvládání emoce, zlepšení koncentrace, komunikačních dovedností a v neposlední řadě trénink v sebekázni.

více informací ZDE